SendFlowers.co.il

לקוחות | No comments

SendFlowers התחיל כחנות קטנה באינטרנט וגדל כך שהוא כרגע רשת הפרחים הגדולה בישראל. עם יותר ממאה חנויות ברשת.
זאת החנות היחידה בישראל שמציעה לצלם את מקבל הפרחים עם הזר ולשלוח את התמונה למייל ולפלאפון של שולח הפרחים.
SendFlowers.co משתמש ב-ASP.NET ובשרת MSSQL על שרת ייעודי של WINDOWS.

Visit SendFlowers.co.il

Leave a Reply

%d bloggers like this: